Ημερομηνίες
-

Στις 5 και 6 Ιουνίου πραγματοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου), η 2η συνάντηση συντονισμού της υλοποίησης της πράξης "Ελληνικό Ολοκληρωμένο Σύστημα Παρακολούθησης, Πρόγνωσης και Τεχνολογίας των Θαλασσών και των Επιφανειακών Υδάτων-HIMIOFOTS".

Οι φορείς παρουσίασαν την πρόοδο που έχει συντελεστεί στην διάρκεια του πρώτου χρόνου υλοποίησης του έργου την πρώτη ημέρα της συνάντησης, ενώ την δεύτερη ημέρα συζητήθηκαν ο κανονισμός προσβασιμότητας στους κόμβους της ερευνητικής υποδομής του HIMIOFoTS καθώς και ζητήματα που αφορούν τον καλύτερο οργανωτικό συντονισμό των δραστηριοτήτων.

 

 

 

 

 

 


 

Πρόγραμμα

Τετάρτη 5 Ιουνίου


9:30 – 10.00 Εγγραφές
10.00 – 10.30 Καλωσόρισμα, Συνοπτική παρουσίαση της προόδου του έργου (Λ. Περιβολιώτης ΕΛΚΕΘΕ)


Μέρος Α’ – Η θαλάσσια συνιστώσα του έργου – Επιμέρους παρουσιάσεις προόδου των υποέργων

10.30 – 10.55 Συντήρηση, Αναβάθμιση και επέκταση ολοκληρωμένου συστήματος παρακολούθησης και πρόγνωσης των Θαλασσών (Υποέργα 1, 2) 
Ινστιτούτο Ωκεανογραφίας, ΕΛΚΕΘΕ (Λ. Περιβολιώτης)
10.55 – 11.20 Συντήρηση, αναβάθμιση και αξιολόγηση Συστήματος ΔΑΡΔΑΝΟΣ (Υποέργα 10,11)
Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Τμήμα Επιστημών της θάλασσας (Β. Ζερβάκης)
11.20 – 11.50 Διάλειμμα - Καφές
11:50 – 12:15 Συντήρηση και Αναβάθμιση συνιστώσας μετεωρολογικών προγνώσεων του συστήματος ΠΟΣΕΙΔΩΝ (Υποέργο 12) 
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (Π. Κατσαφάδος) 
12:15 – 12:40 Παρακολούθηση Παράκτιας Ζώνης - Εφαρμογή και αναβάθμιση σχετικών μεθοδολογιών, πρωτοκόλλων και πολιτικών διαχείρισης (Υποέργο 13) 
Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Χημείας (Μ. Δασενάκης) 
12:40 – 13:15 Μελέτη σύγχρονης πειραματικής δεξαμενής εφαρμογών θαλάσσιας τεχνολογίας, πλωτών κατασκευών, πλοίων και υποθαλάσσιων συστημάτων και οχημάτων (Υποέργο 14)
Τμήμα Ναυπηγών, ΕΜΠ
13:15 – 14:15 Γεύμα


Μέρος B’ – Η συνιστώσα των εσωτερικών υδάτων – Επιμέρους παρουσιάσεις προόδου των υποέργων

14:15 – 14.40 Δίκτυο Ανοιχτής Πληροφορίας Υδροσυστημάτων (Open Hydrosystem Information Network, OpenHi.net)  (Υποέργο 14)
Σχολή Πολιτικών Μηχανικών, ΕΜΠ (Ν. Μαμάσης, Α. Ευστρατιάδης)
14.40 – 15.05 Ανάπτυξη και συντήρηση ολοκληρωμένων συστημάτων παρακολούθησης περιβαλλοντικών παραμέτρων - Σχεδιασμός εθνικού συστήματος παρακολούθησης περιβαλλοντικών παραμέτρων (Υποέργο 1)
Ινστιτούτο Θαλάσσιων Βιολογικών Πόρων και Εσωτερικών Υδάτων, ΕΛΚΕΘΕ (Η. Δημητρίου)
15:05 – 15:30 Υδρο-Τηλεμετρικά Δίκτυα Επιφανειακών Υδάτων: οργανομετρία, έξυπνες τεχνολογίες, εγκατάσταση και λειτουργία (Υποέργο 15)
Ινστιτούτο Ερευνών Περιβάλλοντος & Βιώσιμης Ανάπτυξης, Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών (Κ. Μάζη)
15.30 – 16.10 Διάλλειμα - Καφές
16:10 – 16:35 Δίκτυο Ανοιχτής Πληροφορίας Υδροσυστημάτων – Συστήματα παρακολούθησης και αξιολόγησης αγρομετεωρολογικών παραμέτρων (Υποέργο 16)
Τμήμα Γεωπονίας, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων (Νικόλαος Μαλάμος)
16:35 – 17:00 Υδροαποθευτική Υποδομή–Εφαρμογές και έξυπνοι μετρητές (Υποέργο 17)
Ερευητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Συστημάτων Επικοινωνιών και Υπολογιστών (Δ. Καλογεράς)

 

 


Πέμπτη 6 Ιουνίου


Μέρος Γ’ Λειτουργία – Διαχείριση της υποδομής – Συζήτηση με την συμμετοχή όλων των φορέων

 
  • Πολιτική πρόσβασης των χρηστών (Access policy) – Παρουσίαση κειμένου των κανόνων προσβασιμότητας στους κόμβους της υποδομής (Γ. Πετυχάκης)
  • Σχήμα Διακυβέρνησης (Governance) της Υποδομής (Γ. Κορρές)
  • Δράσεις Δημοσιότητας και προώθηση της υποδομής - Συντονισμός δράσεων (Λ. Περιβολιώτης)
13:30 -14:30 Γεύμα
14:30 Συνέχεια της συζήτησης

 

 

 

Συνοδευτικά Αρχεία

 

                  Οδηγίες πρόσβασης

                  Πρόγραμμα

Χάρτης