Ένα από τα υποβρύχια υδρόπτερα του δικτύου ΠΟΣΕΙΔΩΝ περισυνελλέγει από το Κρητικό Πέλαγος στο τέλος του Ιουλίου, έχοντας ολοκληρώσει με επιτυχία μια ακόμα ωκεανογραφική αποστολή. Το υδρόπτερο συλλέγει διαρκώς δείγματα νερού από τη θαλάσσια στήλη κατά το πριονωτό πρότυπο σε βάθη μέχρι τα 1000 m για περίπου 30 ημέρες, μετρώντας τη θερμοκρασία, την αλατότητα, το διαλυμένο οξυγόνο και άλλες παραμέτρους του θαλάσσιου περιβάλλοντος. Το ΕΛΚΕΘΕ έχει καθιερώσει από τον Νοέμβριο του 2017 επαναλαμβανόμενες αποστολές στο Κρητικό Πέλαγος καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου, με σκοπό την παρακολούθηση των εποχιακών διακυμάνσεων των φυσικών και βιοχημικών παραμέτρων του νερού και τη μελέτη των διεργασιών που συμβαίνουν στην περιοχή. Οι αποστολές έχουν μία μέση διάρκεια ενός μήνα, ενώ το υδρόπτερο καθοδηγείται έτσι ώστε να ακολουθεί κάθε φορά περίπου την ίδια πορεία στην καθορισμένη γεωγραφική περιοχή.