Στα πλαίσια πρόσβασης στην ερευνητική υποδομή του "Ελληνικού Ολοκληρωμένου Συστήματος Παρακολούθησης, Πρόγνωσης και Τεχνολογίας των Θαλασσών και των Επιφανειακών Υδάτων - HIMIOFoTS" υποβλήθηκε η πρόταση με τίτλο "Υποβρύχια παθητική ακουστική παρακολούθηση κητωδών με υδρόπτερα - ΥΠΑΚOUE"  η οποία και αξιολογήθηκε θετικά. Η προτεινόμενη εργασία αφορά στην τοποθέτηση ενός αυτόνομου υδροφώνου σε υποβρύχιο υδρόπτερο (underwater glider) της υποδομής HIMIOFoTS για την παρακολούθηση των κητωδών και του περιβαλλοντικού θορύβου στο Κρητικό Πέλαγος. Το glider πραγματοποιεί περίπου τέσσερεις αποστολές το χρόνο, χαρτογραφώντας τις εποχιακές μεταβολές του νερού στη θαλάσσια περιοχή του Κρητικού Πελάγους σε κατακόρυφές τομές μέχρι και τα 1000 m. Στην προγραμματισμένη αποστολή του Μαρτίου 2020 το glider θα καταγράψει επιπλέον ακουστικά δεδομένα για την παρακολούθηση διαφόρων ειδών κητωδών με διαφορετικές προτιμήσεις βάθους έως και τα 1000 m της θαλάσσιας στήλης. Η ομάδα που αιτήθηκε πρόσβαση στην υποδομή των υποβρυχίων υδροπτέρων με την πρόταση ΥΠΑΚOUE έχει έδρα το πανεπιστήμιο του St Andrews (Sea Mammal Research Unit, Scottish Ocean Institute, University of St Andrews), επικεφαλής την Δρ. Καλλιόπη Γκικοπούλου και μέλη τους Δρ. Mark Johnson, Δρ. Rene Shift, και Δρ. Douglas Gillespie . Η τοποθέτηση του ακουστικού αισθητήρα και η προετοιμασία του υδροπτέρου πραγματοποιήθηκε στα εργαστήρια του ΕΛΚΕΘΕ από την ομάδα διαχείρισης των gliders την εβδομάδα 17 – 21/02/2020 παρουσία της Δρ. Γκικοπούλου, ενώ στις 25/02/2020 πραγματοποιήθηκαν πειραματικές ποντίσεις στο Σαρωνικό κόλπο για να διαπιστωθεί και στο πεδίο η ευστάθεια και ικανότητα πλεύσης και συνδεσιμότητας του υδροπτέρου ενώ φέρει τον επιπλέον ακουστικό αισθητήρα. Το υποβρύχιο όχημα θα ποντιστεί στο Κρητικό Πέλαγος την εβδομάδα 9 – 13/03 για την έναρξη της αποστολής, η οποία θα διαρκέσει περίπου 40 ημέρες.