Δίκτυο αγρομετεωρολογικών σταθμών που έχουν εγκατασταθεί στην πεδιάδα της Άρτας. Όλοι οι σταθμοί είναι σχεδιασμένοι με τρόπο ώστε να υποστηρίζουν διάφορους τύπους αισθητήρων. Τα δεδομένα μεταδίδονται στο κέντρο επικοινωνιών μέσω GPRS ή UHF και είναι ελεύθερα προσβάσιμα σε σχεδόν πραγματικό χρόνο στο: https://system.irrigation-management.eu

 

 

 

 

 

 

Αγρομετεωρολογικός σταθμός στους Κωστακιούς (campus)
Υποδομή
(Σύντομος προσδιορισμός)
Δίκτυο αγρομετεωρολογικών σταθμών (πεδιάδα της Άρτας)
Εγκατάσταση/Κόμβος
(Σύντομη ονομασία)
UOI Campus Kostakii - S08
(S08)
Γεωγραφική θέση Κωστακιοί - Άρτα
Συντεταγμένες 39.12, 20.95
Υψόμετρο 10 m

 

Περιγραφή

Ο S08 είναι αγρομετεωρολογικός σταθμός που βρίσκεται στο campus του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στους Κωστακιούς Άρτας
Τροφοδοτείται με φωτοβολταϊκό πάνελ και είναι εξοπλισμένος με τους παρακάτω αισθητήρες:

 • Ταχύτητα ανέμου (Wind speed)
 • Διεύθυνση ανέμου (Wind direction)
 • Βροχόμετρο (Rain gauge)
 • Πυρανόμετρο (Pyranometer)
 • Θερμοκρασία αέρα (Air temperature)
 • Σχετική υγρασία (Relative humidity)
 • Ολική – Διάχυτη ακτινοβολία – Διάρκεια ηλιοφάνειας (Global - Diffuse radiation - Sunshine duration)
 • Εδαφική υγρασία σε 3 βάθη, 10 cm, 30 cm, 50 cm (Soil moisture at 3 depths, i.e. 10 cm, 30 cm, 50 cm)
 • Θερμοκρασία εδάφους σε 3 βάθη, 10 cm, 30 cm, 50 cm (Soil temperature at 3 depths, i.e. 10 cm, 30 cm, 50 cm)

Η μετάδοση των δεδομένων στο κέντρο επικοινωνιών γίνεται χρησιμοποιώντας το ADCON A753 addWAVE UHF
Ιστότοπος: https://system.irrigation-management.eu/stations/1402/

UOI Campus Kostakii S08.jpg

 

S08 είναι μέρος του δικτύου αγρομετεωρολογικών σταθμών που έχουν εγκατασταθεί στην πεδιάδα της Άρτας. Όλοι οι σταθμοί είναι σχεδιασμένοι με τρόπο ώστε να υποστηρίζουν διάφορους τύπους αισθητήρων. Τα δεδομένα μεταδίδονται στο κέντρο επικοινωνιών μέσω UHF και είναι ελεύθερα προσβάσιμα σε σχεδόν πραγματικό χρόνο στο: https://system.irrigation-management.eu

Η πρόσβαση στον S08 γίνεται κατά τη διάρκεια της τακτικής συντήρησης (2-4 φορές το χρόνο). Η διάρκεια των επισκέψεων είναι συνήθως μια μέρα και μπορεί να επιμηκυνθεί κατόπιν αιτήματος. Επιπλέον, οι χρήστες μπορούν να έχουν απεριόριστη πρόσβαση στα ιστορικά δεδομένα. Είναι δυνατή η τοποθέτηση επιπλέον αισθητήρων.
 

Αγρομετεωρολογικός σταθμός στο Λούρο
Υποδομή
(Σύντομος προσδιορισμός)
Δίκτυο αγρομετεωρολογικών σταθμών (πεδιάδα της Άρτας)
Εγκατάσταση/Κόμβος
(Σύντομη ονομασία)
TOEB Lourou - S02
(S02)
Γεωγραφική θέση Louros, Arta
Συντεταγμένες 39.08, 20.89
Υψόμετρο 0 m

 

Περιγραφή

Ο S02 είναι αγρομετεωρολογικός σταθμός που βρίσκεται στο αντλιοστάσιο του Λούρου στην Άρτα.
Τροφοδοτείται με φωτοβολταϊκό πάνελ και είναι εξοπλισμένος με τους παρακάτω αισθητήρες:

 • Ταχύτητα ανέμου (Wind speed)
 • Διεύθυνση ανέμου (Wind direction)
 • Βροχόμετρο (Rain gauge)
 • Πυρανόμετρο (Pyranometer)
 • Θερμοκρασία αέρα (Air temperature)
 • Σχετική υγρασία (Relative humidity)
 • Ολική – Διάχυτη ακτινοβολία – Διάρκεια ηλιοφάνειας (Global - Diffuse radiation - Sunshine duration)
 • Εδαφική υγρασία σε 3 βάθη, 10 cm, 30 cm, 50 cm (Soil moisture at 3 depths, i.e. 10 cm, 30 cm, 50 cm)
 • Θερμοκρασία εδάφους σε 3 βάθη, 10 cm, 30 cm, 50 cm (Soil temperature at 3 depths, i.e. 10 cm, 30 cm, 50 cm)

Η μετάδοση των δεδομένων στο κέντρο επικοινωνιών γίνεται χρησιμοποιώντας το ADCON A753 addWAVE UHF
Ιστότοπος: https://system.irrigation-management.eu/stations/1405/

TOEB Lourou - S02

 

S02 είναι μέρος του δικτύου αγρομετεωρολογικών σταθμών που έχουν εγκατασταθεί στην πεδιάδα της Άρτας. Όλοι οι σταθμοί είναι σχεδιασμένοι με τρόπο ώστε να υποστηρίζουν διάφορους τύπους αισθητήρων. Τα δεδομένα μεταδίδονται στο κέντρο επικοινωνιών μέσω UHF και είναι ελεύθερα προσβάσιμα σε σχεδόν πραγματικό χρόνο στο: https://system.irrigation-management.eu

Η πρόσβαση στον S02 γίνεται κατά τη διάρκεια της τακτικής συντήρησης (2-4 φορές το χρόνο). Η διάρκεια των επισκέψεων είναι συνήθως μια μέρα και μπορεί να επιμηκυνθεί κατόπιν αιτήματος. Επιπλέον, οι χρήστες μπορούν να έχουν απεριόριστη πρόσβαση στα ιστορικά δεδομένα. Είναι δυνατή η τοποθέτηση επιπλέον αισθητήρων.

Αγρομετεωρολογικός σταθμός στον Άγιο Σπυρίδωνα

 

Υποδομή
(Σύντομος προσδιορισμός)
Δίκτυο αγρομετεωρολογικών σταθμών (πεδιάδα της Άρτας)
Εγκατάσταση/Κόμβος
(Σύντομη ονομασία)
Agios Spiridonas - S06
(S06)    
Γεωγραφική θέση Agios Spiridonas, Arta    
Συντεταγμένες 39.15, 20.88
Υψόμετρο 10 m

 

Περιγραφή

Ο S06 είναι αγρομετεωρολογικός σταθμός που βρίσκεται στον Άγιο Σπυρίδωνα Άρτας .
Τροφοδοτείται με φωτοβολταϊκό πάνελ και είναι εξοπλισμένος με τους παρακάτω αισθητήρες:

 • Ταχύτητα ανέμου (Wind speed)
 • Διεύθυνση ανέμου (Wind direction)
 • Βροχόμετρο (Rain gauge)
 • Πυρανόμετρο (Pyranometer)
 • Θερμοκρασία αέρα (Air temperature)
 • Σχετική υγρασία (Relative humidity)
 • Ολική – Διάχυτη ακτινοβολία – Διάρκεια ηλιοφάνειας (Global - Diffuse radiation - Sunshine duration)
 • Εδαφική υγρασία σε 3 βάθη, 10 cm, 30 cm, 50 cm (Soil moisture at 3 depths, i.e. 10 cm, 30 cm, 50 cm)
 • Θερμοκρασία εδάφους σε 3 βάθη, 10 cm, 30 cm, 50 cm (Soil temperature at 3 depths, i.e. 10 cm, 30 cm, 50 cm)

Η μετάδοση των δεδομένων στο κέντρο επικοινωνιών γίνεται χρησιμοποιώντας το ADCON A753 addWAVE UHF
Ιστότοπος: https://system.irrigation-management.eu/stations/1403/

Agios Spiridonas - S06

 

S06 είναι μέρος του δικτύου αγρομετεωρολογικών σταθμών που έχουν εγκατασταθεί στην πεδιάδα της Άρτας. Όλοι οι σταθμοί είναι σχεδιασμένοι με τρόπο ώστε να υποστηρίζουν διάφορους τύπους αισθητήρων. Τα δεδομένα μεταδίδονται στο κέντρο επικοινωνιών μέσω UHF και είναι ελεύθερα προσβάσιμα σε σχεδόν πραγματικό χρόνο στο: https://system.irrigation-management.eu

Η πρόσβαση στον S06 γίνεται κατά τη διάρκεια της τακτικής συντήρησης (2-4 φορές το χρόνο). Η διάρκεια των επισκέψεων είναι συνήθως μια μέρα και μπορεί να επιμηκυνθεί κατόπιν αιτήματος. Επιπλέον, οι χρήστες μπορούν να έχουν απεριόριστη πρόσβαση στα ιστορικά δεδομένα. Είναι δυνατή η τοποθέτηση επιπλέον αισθητήρων.
 

Αγρομετεωρολογικός σταθμός στο Κομμένο
Υποδομή
(Σύντομος προσδιορισμός)
Δίκτυο αγρομετεωρολογικών σταθμών (πεδιάδα της Άρτας)
Εγκατάσταση/Κόμβος
(Σύντομη ονομασία)
Kommeno - S09
(S09)    
Γεωγραφική θέση Kommeno, Arta    
Συντεταγμένες 39.05, 21.01
Υψόμετρο 10 m

 

Περιγραφή

Ο S09 είναι αγρομετεωρολογικός σταθμός που βρίσκεται στο Κομμένο Άρτας.
Τροφοδοτείται με φωτοβολταϊκό πάνελ και είναι εξοπλισμένος με τους παρακάτω αισθητήρες:

 • Ταχύτητα ανέμου (Wind speed)
 • Διεύθυνση ανέμου (Wind direction)
 • Βροχόμετρο (Rain gauge)
 • Πυρανόμετρο (Pyranometer)
 • Θερμοκρασία αέρα (Air temperature)
 • Σχετική υγρασία (Relative humidity)
 • Ολική – Διάχυτη ακτινοβολία – Διάρκεια ηλιοφάνειας (Global - Diffuse radiation - Sunshine duration)
 • Εδαφική υγρασία σε 3 βάθη, 10 cm, 30 cm, 50 cm (Soil moisture at 3 depths, i.e. 10 cm, 30 cm, 50 cm)
 • Θερμοκρασία εδάφους σε 3 βάθη, 10 cm, 30 cm, 50 cm (Soil temperature at 3 depths, i.e. 10 cm, 30 cm, 50 cm)

Η μετάδοση των δεδομένων στο κέντρο επικοινωνιών γίνεται χρησιμοποιώντας το ADCON A753 addWAVE UHF
Ιστότοπος: https://system.irrigation-management.eu/stations/1406/

Kommeno - S09

 

S09 είναι μέρος του δικτύου αγρομετεωρολογικών σταθμών που έχουν εγκατασταθεί στην πεδιάδα της Άρτας. Όλοι οι σταθμοί είναι σχεδιασμένοι με τρόπο ώστε να υποστηρίζουν διάφορους τύπους αισθητήρων. Τα δεδομένα μεταδίδονται στο κέντρο επικοινωνιών μέσω UHF και είναι ελεύθερα προσβάσιμα σε σχεδόν πραγματικό χρόνο στο: https://system.irrigation-management.eu

Η πρόσβαση στον S09 γίνεται κατά τη διάρκεια της τακτικής συντήρησης (2-4 φορές το χρόνο). Η διάρκεια των επισκέψεων είναι συνήθως μια μέρα και μπορεί να επιμηκυνθεί κατόπιν αιτήματος. Επιπλέον, οι χρήστες μπορούν να έχουν απεριόριστη πρόσβαση στα ιστορικά δεδομένα. Είναι δυνατή η τοποθέτηση επιπλέον αισθητήρων.
 

Αγρομετεωρολογικός σταθμός στην Καμπή
Υποδομή
(Σύντομος προσδιορισμός)
Δίκτυο αγρομετεωρολογικών σταθμών (πεδιάδα της Άρτας)
Εγκατάσταση/Κόμβος
(Σύντομη ονομασία)
Kambi – S12
(S12)    
Γεωγραφική θέση Kambi, Arta    
Συντεταγμένες 39.22, 20.91
Υψόμετρο 10 m

 

Περιγραφή

Ο S12 είναι αγρομετεωρολογικός σταθμός που βρίσκεται στο Καμπί Άρτας.
Τροφοδοτείται με φωτοβολταϊκό πάνελ και είναι εξοπλισμένος με τους παρακάτω αισθητήρες:

 • Ταχύτητα ανέμου (Wind speed)
 • Διεύθυνση ανέμου (Wind direction)
 • Βροχόμετρο (Rain gauge)
 • Πυρανόμετρο (Pyranometer)
 • Θερμοκρασία αέρα (Air temperature)
 • Σχετική υγρασία (Relative humidity)
 • Ολική – Διάχυτη ακτινοβολία – Διάρκεια ηλιοφάνειας (Global - Diffuse radiation - Sunshine duration)
 • Εδαφική υγρασία σε 3 βάθη, 10 cm, 30 cm, 50 cm (Soil moisture at 3 depths, i.e. 10 cm, 30 cm, 50 cm)
 • Θερμοκρασία εδάφους σε 3 βάθη, 10 cm, 30 cm, 50 cm (Soil temperature at 3 depths, i.e. 10 cm, 30 cm, 50 cm)

Η μετάδοση των δεδομένων στο κέντρο επικοινωνιών γίνεται χρησιμοποιώντας το ADCON A753 addWAVE UHF
Ιστότοπος: https://system.irrigation-management.eu/stations/1404/

Kambi – S12

 

S12 είναι μέρος του δικτύου αγρομετεωρολογικών σταθμών που έχουν εγκατασταθεί στην πεδιάδα της Άρτας. Όλοι οι σταθμοί είναι σχεδιασμένοι με τρόπο ώστε να υποστηρίζουν διάφορους τύπους αισθητήρων. Τα δεδομένα μεταδίδονται στο κέντρο επικοινωνιών μέσω UHF και είναι ελεύθερα προσβάσιμα σε σχεδόν πραγματικό χρόνο στο: https://system.irrigation-management.eu

Η πρόσβαση στον S12 γίνεται κατά τη διάρκεια της τακτικής συντήρησης (2-4 φορές το χρόνο). Η διάρκεια των επισκέψεων είναι συνήθως μια μέρα και μπορεί να επιμηκυνθεί κατόπιν αιτήματος. Επιπλέον, οι χρήστες μπορούν να έχουν απεριόριστη πρόσβαση στα ιστορικά δεδομένα. Είναι δυνατή η τοποθέτηση επιπλέον αισθητήρων.
 

Αγρομετεωρολογικός σταθμός στο Κομπότι
Υποδομή
(Σύντομος προσδιορισμός)
Δίκτυο αγρομετεωρολογικών σταθμών (πεδιάδα της Άρτας)
Εγκατάσταση/Κόμβος
(Σύντομη ονομασία)
Kompoti – S20
(S20)    
Γεωγραφική θέση Kompoti, Arta
Συντεταγμένες 39.10, 21.06
Υψόμετρο 15 m

 

Περιγραφή

Ο S20 είναι αγρομετεωρολογικός σταθμός που βρίσκεται στο Κομπότι Άρτας.
Τροφοδοτείται με φωτοβολταϊκό πάνελ και είναι εξοπλισμένος με τους παρακάτω αισθητήρες:

 • Ταχύτητα ανέμου (Wind speed)
 • Διεύθυνση ανέμου (Wind direction)
 • Βροχόμετρο (Rain gauge)
 • Πυρανόμετρο (Pyranometer)
 • Θερμοκρασία αέρα (Air temperature)
 • Σχετική υγρασία (Relative humidity)
 • Ολική – Διάχυτη ακτινοβολία – Διάρκεια ηλιοφάνειας (Global - Diffuse radiation - Sunshine duration)
 • Εδαφική υγρασία σε 3 βάθη, 10 cm, 30 cm, 50 cm (Soil moisture at 3 depths, i.e. 10 cm, 30 cm, 50 cm)
 • Θερμοκρασία εδάφους σε 3 βάθη, 10 cm, 30 cm, 50 cm (Soil temperature at 3 depths, i.e. 10 cm, 30 cm, 50 cm)

Η μετάδοση των δεδομένων στο κέντρο επικοινωνιών γίνεται χρησιμοποιώντας GPRS
Ιστότοπος: https://system.irrigation-management.eu/stations/1407/

Kompoti – S20

 

S20 είναι μέρος του δικτύου αγρομετεωρολογικών σταθμών που έχουν εγκατασταθεί στην πεδιάδα της Άρτας. Όλοι οι σταθμοί είναι σχεδιασμένοι με τρόπο ώστε να υποστηρίζουν διάφορους τύπους αισθητήρων. Τα δεδομένα μεταδίδονται στο κέντρο επικοινωνιών μέσω GPRS και είναι ελεύθερα προσβάσιμα σε σχεδόν πραγματικό χρόνο στο: https://system.irrigation-management.eu

Η πρόσβαση στον S20 γίνεται κατά τη διάρκεια της τακτικής συντήρησης (2-4 φορές το χρόνο). Η διάρκεια των επισκέψεων είναι συνήθως μια μέρα και μπορεί να επιμηκυνθεί κατόπιν αιτήματος. Επιπλέον, οι χρήστες μπορούν να έχουν απεριόριστη πρόσβαση στα ιστορικά δεδομένα. Είναι δυνατή η τοποθέτηση επιπλέον αισθητήρων.

Μετεωρολογικός σταθμός στο Άκτιο
Υποδομή
(Σύντομος προσδιορισμός)
Δίκτυο αγρομετεωρολογικών σταθμών (πεδιάδα της Άρτας)
Εγκατάσταση/Κόμβος
(Σύντομη ονομασία)
Aktion 
(Aktion)    
Γεωγραφική θέση Aktion, Preveza    
Συντεταγμένες 38.95, 20.76
Υψόμετρο 2 m

 

Περιγραφή

Ο σταθμός Aktion είναι αγρομετεωρολογικός σταθμός που βρίσκεται στο Άκτιο Πρέβεζας.
Τροφοδοτείται με φωτοβολταϊκό πάνελ και είναι εξοπλισμένος με τους παρακάτω αισθητήρες:

 • Ταχύτητα ανέμου (Wind speed)
 • Διεύθυνση ανέμου (Wind direction)
 • Βροχόμετρο (Rain gauge)
 • Πυρανόμετρο (Pyranometer)
 • Θερμοκρασία αέρα (Air temperature)
 • Σχετική υγρασία (Relative humidity)
 •  Barometric pressure

Η μετάδοση των δεδομένων στο κέντρο επικοινωνιών γίνεται χρησιμοποιώντας GPRS
Ιστότοπος: https://system.irrigation-management.eu/stations/1427/

Aktion

 

Aktion είναι μέρος του δικτύου αγρομετεωρολογικών σταθμών που έχουν εγκατασταθεί στην πεδιάδα της Άρτας. Όλοι οι σταθμοί είναι σχεδιασμένοι με τρόπο ώστε να υποστηρίζουν διάφορους τύπους αισθητήρων. Τα δεδομένα μεταδίδονται στο κέντρο επικοινωνιών μέσω GPRS και είναι ελεύθερα προσβάσιμα σε σχεδόν πραγματικό χρόνο στο: https://system.irrigation-management.eu

Η πρόσβαση στον σταθμό Aktion γίνεται κατά τη διάρκεια της τακτικής συντήρησης (2-4 φορές το χρόνο). Η διάρκεια των επισκέψεων είναι συνήθως μια μέρα και μπορεί να επιμηκυνθεί κατόπιν αιτήματος. Επιπλέον, οι χρήστες μπορούν να έχουν απεριόριστη πρόσβαση στα ιστορικά δεδομένα. Είναι δυνατή η τοποθέτηση επιπλέον αισθητήρων.

Μετεωρολογικός σταθμός στη Λάμαρη
Υποδομή
(Σύντομος προσδιορισμός)
Δίκτυο αγρομετεωρολογικών σταθμών (πεδιάδα της Άρτας)
Εγκατάσταση/Κόμβος
(Σύντομη ονομασία)
TOEB Lamaris 
(TOEB Lamaris)    
Γεωγραφική θέση TOEB Lamaris, Preveza    
Συντεταγμένες 39.10, 20.73
Υψόμετρο 6 m

 

Περιγραφή

Ο σταθμός TOEB Lamaris είναι αγρομετεωρολογικός σταθμός που βρίσκεται στη Λάμαρη Πρέβεζας.
Τροφοδοτείται με φωτοβολταϊκό πάνελ και είναι εξοπλισμένος με τους παρακάτω αισθητήρες:

 • Ταχύτητα ανέμου (Wind speed)
 • Διεύθυνση ανέμου (Wind direction)
 • Βροχόμετρο (Rain gauge)
 • Πυρανόμετρο (Pyranometer)
 • Θερμοκρασία αέρα (Air temperature)
 • Σχετική υγρασία (Relative humidity)

Η μετάδοση των δεδομένων στο κέντρο επικοινωνιών γίνεται χρησιμοποιώντας GPRS
Ιστότοπος: https://system.irrigation-management.eu/stations/1428/

TOEB Lamaris

 

TOEB Lamaris είναι μέρος του δικτύου αγρομετεωρολογικών σταθμών που έχουν εγκατασταθεί στην πεδιάδα της Άρτας. Όλοι οι σταθμοί είναι σχεδιασμένοι με τρόπο ώστε να υποστηρίζουν διάφορους τύπους αισθητήρων. Τα δεδομένα μεταδίδονται στο κέντρο επικοινωνιών μέσω GPRS και είναι ελεύθερα προσβάσιμα σε σχεδόν πραγματικό χρόνο στο: https://system.irrigation-management.eu

Η πρόσβαση στον σταθμό TOEB Lamaris γίνεται κατά τη διάρκεια της τακτικής συντήρησης (2-4 φορές το χρόνο). Η διάρκεια των επισκέψεων είναι συνήθως μια μέρα και μπορεί να επιμηκυνθεί κατόπιν αιτήματος. Επιπλέον, οι χρήστες μπορούν να έχουν απεριόριστη πρόσβαση στα ιστορικά δεδομένα. Είναι δυνατή η τοποθέτηση επιπλέον αισθητήρων.
 

 

Προσβασιμότητα