Συστήματα πρόγνωσης θάλασσας και ατμόσφαιρας

Τα συστήματα πρόγνωσης θάλασσας και ατμόσφαιρας χρησιμοποιούν μαθηματικά μοντέλα με σκοπό την αριθμητική αναπαράσταση της κατάστασης του ωκεανού και της ατμόσφαιρα. Η αριθμητική αναπαράσταση γίνεται με  προσομοίωση των δυναμικών, ενεργειακών και φυσικών διεργασιών της θάλασσας και της ατμόσφαιρας. Το Ινστιτούτο Ωκεανογραφίας, ΕΛ.ΚΕ.ΘΕ παρέχει ελεύθερη πρόσβαση στα ακόλουθα συστήματα πρόγνωσης:

Α) Σύστημα πρόγνωσης καιρού ΠΟΣΕΙΔΩΝ-ΙΙ (Papadopoulos et al., 2008) με διάρκεια προσομοίωσης 5 ημερών.

Β) Προγνωστικό υδροδυναμικό μοντέλο της Μεσογείου (Korres et al., 2008) παράγοντας 5 ημερών πρόγνωση.

Γ) Προγνωστικό υδροδυναμικό μοντέλο για το Αιγαίο Πέλαγος (Nittis et al., 2006 ; Korres et al., 2002) παρέχει 5 ημερών πρόγνωση για την περιοχή του Αιγαίου.

Δ)  Το σύστημα πρόγνωσης κυματισμού που βασίζεται στο μοντέλο WAM (υπό την εποπτεία του  Δρ. Γεράσιμος Κορρές) παράγει προγνώσεις για τις επόμενες 5 ημέρες κάνοντας χρήση των προγνωστικών ανέμων σε ωριαία βάση που παράγει το σύστημα πρόγνωσης καιρού του ΠΟΣΕΙΔΩΝΑ.

Ε) Το σύστημα πρόγνωσης κυματισμού που βασίζεται στο μοντέλο WAVEWATCH (υπό την εποπτεία του  Δρ. Γεράσιμος Κορρές) παράγει καθημερινά προγνώσεις για τις επόμενες 5 ημέρες χρησιμοποιώντας ωριαίες τιμές ανέμου από το σύστημα πρόγνωσης καιρού του ΠΟΣΕΙΔΩΝΑ.

ΣΤ) Το μοντέλο διασποράς και γήρανσης του πετρελαίου (υπό την εποπτεία του κ. Λεωνίδα Περιβολιώτη) έχει την ικανότητα προσομοίωσης τόσο της μεταφοράς του πετρελαίου όσο και του χημικού μετασχηματισμού του στο θαλάσσιο περιβάλλον. Η πετρελαιοκηλίδα αναπαρίσταται στο μοντέλο από ένα σύνολο σημείων (parcels) τα οποία έχουν μεταβαλλόμενη φυσικο-χημική συμπεριφορά. Για τον υπολογισμό της τριδιάσταστης κίνησης του πετρελαίου χρησιμοποιούνται τα αποτελέσματα από τα προγνωστικά μοντέλα καιρού, κυματισμού και υδροδυναμικής του συστήματος ΠΟΣΕΙΔΩΝ.

Περαιτέρω πληροφορίες για τα προγνωστικά συστήματα που διατίθενται στην ακόλουθη σελίδα:  http://poseidon.hcmr.gr/listview_gr.php?id=114.

Προσβασιμότητα