Τα υποβρύχια υδρόπτερα (gliders) είναι αυτόνομα υποβρύχια οχήματα που χρησιμοποιούνται για την συλλογή θαλάσσιων επιστημονικών δεδομένων. Τα gliders κινούνται στο θαλάσσιο περιβάλλον μεταβάλλοντας την πυκνότητα και την κλίση τους ώστε να καταδύονται και να αναδύονται διαδοχικά καταγράφοντας τις ιδιότητες του θαλασσινού νερού σε διαδοχικές κατατομές πολλών χιλιομέτρων. Συνήθως κινούνται από την επιφάνεια μέχρι τα 500 – 1000 m βάθος σε κάθε κύκλο κατάδυσης – ανάδυσης, ταξιδεύοντας 3 – 6 km οριζόντια απόσταση με ταχύτητα περίπου 1 km/h. Τα υποβρύχια υδρόπτερα χρησιμοποιούνται ευρέως για παρατεταμένες αποστολές τόσο σε παράκτιες όσο και σε ανοιχτές θάλασσες συλλέγοντας πληροφορίες σχετικά με τις φυσικές παραμέτρους θερμοκρασίας, αλατότητας, αλλά και ποικίλες άλλες παραμέτρους για την παρακολούθηση του θαλάσσιου περιβάλλοντος και της βιοποικιλότητας.   

Tο Ινστιτούτο Ωκεανογραφίας, ΕΛ.ΚΕ.ΘΕ και συγκεκριμένα ο τομέας θαλάσσιων παρατηρητηρίων διαθέτει δύο υδρόπτερα τα οποία μπορούν να καταδυθούν σε βάθος 700 και 1000 μέτρων.
 

Προσβασιμότητα