Ο σταθερός πλωτήρας είναι μια πλατφόρμα η οποία τοποθετείται είτε σε παράκτιες περιοχές είτε σε υπεράκτιες περιοχές. Τα βασικά στοιχεία ενός ωκεανογραφικού αγκυροβολιού είναι μια άγκυρα, μια γραμμή πρόσδεσης (καλώδιο σχοινί) για την πρόσδεση των διαφόρων αισθητήρων καταγραφής δεδομένων και ένα ή περισσότερα στοιχεία πλευστότητας που κρατούν το αγκυροβόλιο όρθιο και κατά προτίμηση όσο το δυνατόν κατακόρυφο.

Το Ινστιτούτο Ωκεανογραφίας, ΕΛ.ΚΕ.ΘΕ διαθέτει πέντε ποντισμένα σημειακά αγκυροβόλια τοποθετημένα υπεράκτια ένα στην περιοχή της Πύλου, ένα στην περιοχή Άθως στο βόρειο Αιγαίο, ένα στην περιοχή της Μυκόνου, ένα στην περιοχή του Σαρωνικού και ένα στην περιοχή του Κρητικού Πελάγους. Τα εκάστοτε αγκυροβόλια διαθέτουν διαφορετικούς αισθητήρες σε διαφορετικά βάθη παρέχοντας ατμοσφαιρικά (π.χ. θερμοκρασία ατμόσφαιρας) και θαλάσσια δεδομένα σε όλη τη θαλάσσια στήλη (π.χ. θαλάσσια θερμοκρασία, αλατότητα, θαλάσσιων ρευμάτων, διαλυμένου οξυγόνου). Η σημαντικότητα των σημειακών σταθερών αγκυροβολίων έγκειται στη χρήση των δεδομένων από ποικίλους χρήστες τόσο της επιστημονικής κοινότητας όσο και του παραγωγικού τομέα. Πιο συγκεκριμένα, η χρήση των δεδομένων από τις σταθερές πλατφόρμες μπορεί να γίνει είτε από τη ιδιωτικές εταιρείες, είτε από τοπικούς δημόσιους φορείς, οι οποίοι συνεισφέρουν στη διαχείριση και προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος καθώς επίσης και στη μελέτη των φυσικών φαινομένων .Τα δεδομένα μεταδίδονται από τα σημειακά σταθερά αγκυροβόλια μέσω δορυφόρου σε καθημερινή βάση στο υπολογιστικό κέντρο του ΕΛ.ΚΕ.ΘΕ και μετέπειτα στους χρήστες. Οι χρήστες έχουν ελεύθερη πρόσβαση στα δεδομένα.

Το Ινστιτούτο Ωκεανογραφίας, ΕΛ.ΚΕ.ΘΕ και συγκεκριμένα ο τομέας θαλάσσιων παρατηρητηρίων συμμετέχει με τη διανομή των δεδομένων από τα σημειακά σταθερά αγκυροβόλια, μέσω του του οργανισμού Copernicus (Copernicus Marine Environment Monitoring Service), στην ευρωπαϊκή κοινότητα της επιχειρησιακής Ωκεανογραφίας.

Περισσότερες πληροφορίες για την ενημέρωση και παροχή των δεδομένων από τα σημειακά αγκυροβόλια είναι διαθέσιμες στις ακόλουθες ιστοσελίδες: http://www.mongoos.eu και http://marine.copernicus.eu/services-portfolio/access-to-products/ αντίστοιχα.

Προσβασιμότητα