Το Ferrybox είναι ένας αυτόνομος μετρητής ωκεανογραφικών φυσικών, χημικών και βιοχημικών παραμέτρων. Ο μετρητής αυτός τοποθετείται σε διάφορα είδη πλοίων όπως π.χ. εμπορικά, επιβατικά ή/και ερευνητικά πλοία παρέχοντας δεδομένα σημαντικών παραμέτρων του θαλάσσιου χώρου σε πραγματικό χρόνο. Στο Ferrybox τοποθετούνται διάφοροι αισθητήρες για την μέτρηση της θερμοκρασίας, αλατότητας, του pCO2, pH και διαλυμένου οξυγόνου . 

Η ενεργοποίηση του αυτόνομου μετρητή πραγματοποιείται με την θέση του πλοίου και τίθεται εκτός λειτουργίας κατά την είσοδο του πλοίου στο εκάστοτε λιμάνι για την αποφυγή μόλυνσης του συστήματος. Ο καθαρισμός του συστήματος επιτυγχάνεται με το ενσωματωμένο σύστημα απορροής του και αποτρέπει τη συσσώρευση βιομαζών στο σύστημα όταν παραμένει στο λιμάνι. Τα συλλεγόμενα δεδομένα αποθηκεύονται σε υπολογιστές, οι οποίοι είναι συνδεδεμένοι με τους δορυφόρους. Η διανομή των δεδομένων στα κέντρα συλλογής, διαχείρισης και επεξεργασίας  δεδομένων γίνεται μέσω των δορυφόρων. 

Το πρώτο Ferrybox στην θαλάσσια περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου έχει τοποθετηθεί  στην ακτοπλοϊκή γραμμή Ηράκλειο-Αθήνα  στο πλoίο Faistos Palace. Η εγκατάσταση ενός ακόμα Ferrybox θα πραγματοποιηθεί στα πλαίσια του εθνικού προγράμματος HIMIOFoTS.

Το Ινστιτούτο Ωκεανογραφίας, ΕΛ.ΚΕ.ΘΕ και συγκεκριμένα ο τομέας της επιχειρησιακής ωκεανογραφίας συμμετέχει με την χρήση των συστημάτων Ferrybox, μέσω του της κοινότητας του EuroGooS,  στην ευρωπαϊκή κοινότητα της επιχειρησιακής Ωκεανογραφίας.

Περισσότερες πληροφορίες για την κοινότητα του Ferrybox είναι διαθέσιμες στην ακόλουθη ιστοσελίδα:  www.ferrybox.org

Προσβασιμότητα