Το εργαστήριο βαθμονόμησης οργάνων είναι εξοπλισμένο από μία ειδικά σχεδιασμένη μεγάλη δεξαμενή και δύο μικρότερες γυάλινες δεξαμενές. Επίσης παρέχει έναν αριθμό αισθητήρων αναφοράς και εξοπλισμό για τη βαθμονόμηση των αισθητήρων θερμοκρασίας, αλατότητας, χλωροφύλλης –α, θολερότητας και διαλυμένου οξυγόνου.

Το εργαστήριο βαθμονόμησης ανήκει στο Ινστιτούτο Ωκεανογραφίας, τομέας θαλάσσιων παρατηρητηρίων, ΕΛ.ΚΕ.ΘΕ στην περιοχή της Κρήτης και είναι διαθέσιμος σε κάθε χρήστη για την βαθμονόμηση αισθητήρων θερμοκρασίας, αλατότητας, χλωροφύλλης –α, θολερότητας και διαλυμένου οξυγόνου.

Πιο συγκεκριμένα, για την παρακολούθηση των μετρούμενων παραμέτρων μέσα στις δεξαμενές βαθμονόμησης κατά τη διάρκεια των πειραμάτων χρησιμοποιούνται διαφόρων ειδών αισθητήρες.

Η ομάδα βαθμονόμησης αισθητήρων του ΕΛ.ΚΕ.ΘΕ αποτελείται από έμπειρο τεχνικό και επιστημονικό προσωπικό. Το προσωπικό αναλαμβάνει την προετοιμασία των οργάνων, τα πειράματα πεδίου, τη λειτουργία και συντήρηση των οργάνων καθώς επίσης προσφέρουν οποιαδήποτε βοήθεια στους χρήστες μέσα στο εργαστήριο βαθμονόμησης.


Σημειώνεται ό,τι η υποβολή των αιτήσεων για τη χρήση του εργαστηρίου βαθμονόμησης θα πρέπει να γίνεται ένα μήνα πριν την χρήση του εργαστηρίου.

Περισσότερες πληροφορίες για το εργαστήριο βαθμονόμησης αισθητήρων μπορείτε να βρείτε στην ακόλουθη ιστοσελίδα : http://www.poseidon.hcmr.gr/.

Προσβασιμότητα